Myynti- ja toimitusehdot

Siemenkauppiaitten Yhdistys ry:n jäsenliikkeiden puutarhasiemenkaupassa käyttämät myynti- ja toimitusehdot:

Noudatamme siemenkaupassa Kauppalakia, Siemenkauppalakia, sen nojalla annettuja MMM:n asetuksia ja alan kansainvälisiä kauppatapoja (ISF-säännöt). Niiden lisäksi käytämme kohdissa (1 – 13) mainittavia ehto ja, jotka tähtäävät puutarhatalouden laatuketjun varmentamiseen ja vastuukysymysten selkiyttämiseen:

SIEMENET
1. Annettavat viljelyohjeet ovat viitteellisiä yleisohjeita. Niiden soveltaminen on viljelijän omalla vastuulla. Mikäli viljelijä ei ole ennakolta vakuuttunut käyttämänsä linjan/ lajikkeen siemenen soveltuvuudesta tilan olosuhteisiin ja tilalla käytettävään tuotantotekniikkaan, hänen tulee selvittää asia sopivaksi katsomallaan tavalla suoritettavalla koeviljelyllä.

2. Luettelossa ilmoitettavat ja kauppasopimusten hinnat ovat sitoumuksetta. Mikäli valuuttakursseissa, tulleissa tms. myyjästä riippumattomissa maksuissa tapahtuu muutoksia, pidätämme oikeuden tehdä vastaavat hintamuutokset. Lisäksi pidätämme oikeuden tarkistaa hintoja, jos osto- tai rahti hinnoissa tapahtuu muutoksia kesken toimituskauden.

3. Hinnat ovat voimassa vapaasti varastossamme ellei erikseen ole toisin sovittu. Erillinen pakkausmateriaali ei sisälly hintoihin. Pienlaskutuslisä alle 135 €:n laskutuksesta on 8 €. Hinnat ovat ilman arvon lisäveroa, ellei erikseen ole toisin mainittu.

4. Maksut peritään jälkivaatimuksella, postiennakolla tai käteismaksuna ellei kauppaa tehtäessä ole toisin sovittu. Maksun viivästyessä perimme 16 %:n yliaikakoron. Toimitetut tuotteet säilyvät myyjän omaisuutena, kunnes ne ovat täysin maksetut.

5. Tilaukset toimitetaan tilausjärjestyksessä osapuolten kesken sopimassa pakkauskoossa, toimitustavalla ja sovittuna aikana huomioiden, että joidenkin tuoteryhmien siementä voidaan toimittaa vain niiden luontaisina toimitusaikoina. Myyjä ei vastaa sovituista toimitusehdoista, mikäli jokin myyjästä riippumaton sen valvonnan ulkopuolella oleva tekijä kuten lakot, epäonnistunut siemensato tai vastaavat seikat vaikeuttavat tilauksen toimittamista. Lisäksi edellytetään että ostaja on huolehtinut aiemmista maksu- ym. velvollisuuksistaan.

6. Toimitus suoritetaan sovitulla tavalla ostajan lukuun ja vastuulla ellei toisin sovita. Siemenet eivät saa joutua kuljetuksen aikana alttiiksi kuumuudelle, kylmyydelle tai kosteudelle. Myyjä ja ostaja sopivat arvokkaiden lähetysten vakuuttamisesta erikseen. Kuljetuksessa syntyneet vauriot korvataan enintään vakuutusyhtiön myöntämällä korvausmäärällä. Kuljetus katsotaan alkaneeksi tavaran lähdettyä toimittajan varastosta.

7. Ostajan tulee vastaanottaessaan toimituksen tarkistaa, että toimitus on suoritettu tilauksen mukaisesti. Mahdolliset huomautukset, jotka kohdistuvat tavaran ulkoiseen laatuun tai toimitukseen on tehtävä viipymättä ja aina ennen kylvöä. 7 päivää myöhemmin tehtyjä muistutuksia ei voi da ottaa huomioon.

8. Siemen tulee käyttää toimitusta koskevan ko. lajin siemenelle luontaisen kylvökauden aikana. Mikäli siementä jää ylivuotiseksi, viljelijän tulee varmistaa siemenen soveltuvuus kylvötarkoitukseen ennen kylvöä.

9. Toimittamallamme siemenellä kylvetystä kasvustosta tehtävät reklamaatiot tulee tehdä välittömästi ongelman ilmettyä. Reklamoidusta kasvustosta tulee toimittaa maaseutu keskuksen puutarhakonsulentin tai vastaavan lausunto. Siemenen myyjällä ja/tai hänen edustajallaan tulee olla esteetön mahdollisuus tarkastaa reklamoitu tuote kasvupaikalla yhdessä ostajan kanssa.

10. Reklamaation käsittelemiseksi ostajan tulee antaa myyjälle seuraavat tiedot/ seikat:
– siementoimitusta koskeva lähete tai lasku.
– alkuperäinen siemenpakkaus, jossa näkyy siemenerän merkki.
– selvitys siemenen kuljetusolosuhteista.
– selvitys siemenen varastointipaikasta ja vallinneista olosuhteista osoittaen, että siemenet eivät ole joutuneet alttiiksi kuumuudelle, kylmyydelle tai kosteudelle.
– kylvöpäivä.
– selvitys kylvön jälkeisistä kasvuoloista.
– käytetyt lannoitus ja torjunta-aineet.
– kylvöstä ja siitä kasvavaa kasvustoa koskevat muut viljelytekniset toimenpiteet.

11. Mikäli ostaja ei noudata myyntiehtoja tai siementoimitus viivästyy myyjästä johtumattomista syistä ko. lajin luontaista kylvöaikaa myöhäisemmäksi, katsomme puutarhatalouden laatu ketjun katkeavan, emmekä vastaa tällöin siemenen käytöstä käyttäjälle tai kolmansille osa puolille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja, yli määräisiä kustannuksia, tappioita, saamatta jääneitä myynti tuottoja yms..

12. Toimittamamme siemen myydään käytettäväksi kulutukseen tarkoitetun sadon tuottamiseen, ei lisäysaineiston tuotantoon. Mikäli ostaja on kiinnostunut lisäysaineiston tuotan nosta, ostajan tulee selvittää myyjältä mahdollisen jalostajan edellyttämän käyttölupasopimuksen ehdot.

13. Ostaja voi myydä tai luovuttaa siemenen kolmannelle osapuolelle käytettäväksi edellyttäen, että hän velvoittaa myös tämän noudattamaan kohdissa 1 – 13 esitettäviä ehtoja.

SIEMEN ON ELÄVÄÄ MATERIAALIA.
KÄSITTELE SITÄ SEN MUKAISESTI!
HL-Vihannes Oy:n tarvike- ja laitekaupassa käyttämät myynti- ja toimitusehdot

Noudatamme tarvike- ja laitekaupassa Kauppalakia sekä seuraavissa kohdissa (1 – 9) mainittavia ehtoja.

1. Asiakkaalle ilmoitettavat ja kauppasopimusten hinnat ovat sitoumuksetta. Mikäli valuuttakursseissa, tulleissa tms. myyjästä riippumattomissa maksuissa tapahtuu muutoksia, pidätämme oikeuden tehdä vastaavat hintamuutokset. Lisäksi pidätämme oikeuden tarkistaa hintoja, jos osto- tai rahti hinnoissa tapahtuu muutoksia kesken toimituskauden.

2. Hinnat ovat voimassa vapaasti varastossamme ellei erikseen ole toisin sovittu. Erillinen pakkausmateriaali ei sisälly hintoihin. Pienlaskutuslisä alle 135 €:n laskutuksesta on 8 €. Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa, ellei erikseen ole toisin mainittu.

3. Maksut peritään jälkivaatimuksella, postiennakolla tai käteismaksuna ellei kauppaa tehtäessä ole toisin sovittu. Maksun viivästyessä perimme 16 %:n yliaikakoron. Toimitetut tuotteet säilyvät myyjän omaisuutena, kunnes ne ovat täysin maksetut.

4. Tilaukset toimitetaan tilausjärjestyksessä osapuolten kesken sopimassa pakkauskoossa, toimitustavalla ja sovittuna aikana huomioiden, että joitakin tuotteita voidaan toimittaa vain niiden luontaisina toimitusaikoina. Myyjä ei vastaa sovituista toimitusehdoista, mikäli jokin myyjästä riippumaton sen valvonnan ulkopuolella oleva tekijä kuten lakot tai vastaavat seikat vaikeuttavat tilauksen toimittamista. Lisäksi edellytetään että ostaja on huolehtinut aiemmista maksu- ym. velvollisuuksistaan.

5. Toimitus suoritetaan sovitulla tavalla ostajan lukuun ja vastuulla ellei toisin sovita. Tuotteet eivät saa joutua kuljetuksen aikana alttiiksi niiden ominaisuudet vaarantavalle kuumuudelle, kylmyydelle tai kosteudelle. Myyjä ja ostaja sopivat
arvokkaiden lähetysten vakuuttamisesta erikseen. Kuljetuksessa syntyneet vauriot korvataan enintään vakuutusyhtiön myöntämällä korvausmäärällä. Kuljetus katsotaan alkaneeksi tavaran lähdettyä toimittajan varastosta.

6. Ostajan tulee vastaanottaessaan toimituksen tarkistaa, että toimitus on suoritettu tilauksen mukaisesti. Mahdolliset huomautukset, jotka kohdistuvat tavaran ulkoiseen laatuun tai toimitukseen on tehtävä viipymättä ja aina ennen tuotteen käyttöä. 7 päivää myöhemmin tehtyjä muistutuksia ei voida ottaa huomioon.

7. Toimittamaamme tuotetta koskevat reklamaatiot tulee tehdä välittömästi ongelman ilmettyä. Myyjällä ja/tai hänen edustajallaan tulee olla esteetön mahdollisuus tarkastaa reklamoitu tuote kasvupaikalla yhdessä ostajan kanssa.

8. Tuotteet tulee käyttää  ilmoitettuna säilyvyysaikana silloin, kun sellainen on ilmoitettu.

9. Reklamaation käsittelemiseksi ostajan tulee antaa myyjälle seuraavat tiedot/ seikat:
– toimitusta koskeva lähete tai lasku.
– selvitys tuotteen kuljetusolosuhteista.
– selvitys tuotteen varastointipaikasta ja vallinneista olosuhteista osoittaen, että tuotteet eivät ole joutuneet alttiiksi kuu-
muudelle, kylmyydelle tai kosteudelle.
– käyttöaika.
– selvitys tuotteen käytön jälkeisistä oloista.